Ochrona Danych - RODO

Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest Przedszkole Zaczarowany Las
Adres: Ropa 819, 38-312 Ropa
e-mail: kontakt@zaczarowanylas.info
tel. (18) 353 41 46 lub 509 685 891

Dane są przetwarzane na podstawie i w zakresie wyznaczonym przez Prawo Oświatowe.
Mają Państwo prawo żądać dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – w tym celu prosimy o kontakt z dyrektorem Przedszkola Zaczarowany Las.